Privacyverklaring

Inleiding

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en heldere privacy statements. Lees hier hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wie zijn we

Wij zijn VBR Logistics

VBR Logistics is gevestigd te Oosterhout, Bredaseweg 108A, postcode 4902 NS en is samen met haar partner Pay4People (hierna tezamen: VBR Logistics of wij of we) verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld ● als je onze websites bezoekt ● als je je inschrijft als werkzoekend ● als je een account aanmaakt op onze website of ● als je je gegevens invult of achterlaat.

 

shutterstock_1430501291
shutterstock_1550045516

Bezoekers en gebruikers van de website

Als je onze website bezoekt, dan verzamelen we informatie. We gebruiken deze informatie om de website te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. De informatie verwerken we met jouw toestemming.

sollicitanten, (potentiële) kandidaten, flexwerkers, deelnemers van klanten of andere personen

We verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, zoals uitzenden, detachering, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en personeels- en salarisadministratie. De informatie verwerken we om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En om de overeenkomst die we met je zijn aangegaan goed uit te kunnen voeren.

Wat zijn jouw rechten

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Het recht van Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je jouw persoonsgegevens wilt inzien dan kun je een verzoek tot inzage doen.

shutterstock_1043501293
kopie groep

Het recht van Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen. Je kunt verzoeken dat wij je gegevens wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van VBR Logistics / Pay4People te verkrijgen.

Toestemming tot intrekking

In alle gevallen heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat VBR Logistics / Pay4People je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Ontvangen van persoonsgegevens

Het kan zijn dat wij verplicht worden om je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

shutterstock_720827572
shutterstock_1443527333

Reactie van VBR Logistics

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@vbr-logistics.nl  Je verzoek zal binnen één (1) maand zijn afgewikkeld.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?

● bedrijven die deel uitmaken van VBR Logistics en Pay4People ● derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (zoals opleidingsinstituten) ● opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen ● organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben ● pensioenfonds, indien van toepassing ● overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

 

 

Vragen of een klacht?

Als je nog vragen hebt over dit Privacy Statement en de wijze waarop VBR Logistics en/of Pay4People je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@vbr-logistics.nl   Ook als je een klacht hebt over de manier waarop VBR Logistics en/of Pay4People jouw gegevens verwerkt, dan kun je een e-mail sturen naar info@vbr-logistics.nl  Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens

base-bedrijfsprofiel