Algemene voorwaarden

Onze backoffice is lid van de ABU. Een ABU-lid voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Op de dienstverlening zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing.

shutterstock_1199009818